مدرسه راهنمایی پسرانه عرفان قزوین

برای دیدن برنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


برنامه هفتگی مدرسه راهنمایی عرفان (1) سال تحصیلی 89-88

ایام هفته

وقت

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

نبوت

1-1

امامت

2-1

ولایت

3-1

نبوت

1-2

امامت

2-2

ولایت

3-2

رسالت

4-2

عدالت

5-2

نبوت

1-3

امامت

2-3

ولایت

3-3

رسالت

4-3

شنبه

اول

ریاضی

رمضانی

ورزش اسپرورینی

عربی

 اسدی

حرفه

 صادقی

حرفه

رامندی  

ریاضی خانلو

قرآن خسروی

علوم کشاورز

ریاضی

 حسینی

جغرافی/اجتماعی معروف

فارسی

 خوش خلق

زبان

ذوالقدر

دوم

قرآن

خسروی

ریاضی

 رمضانی

هندسه

خانلو

فارسی

 خوش خلق

علوم

 کشاورز

عربی

 اسدی

ورزش اسپرورینی

حرفه رامندی

حرفه

 صادقی

زبان

 ذوالقدر

ریاضی

حسینی

اجتماعی/ جغرافی معروف

سوم

حرفه   رامندی

جغرافی اجتماعی معروف

املاء  اسدی

حرفه   صادقی

ریاضی رمضانی

هنر  شهرامی

ریاضی

خانلو

زبان ذوالقدر

ریاضی دفاعی حسینی

ورزش اسپرورینی

علوم

 کشاورز

انشاء  خوش خلق

املاء اسدی

حرفه رامندی

دستور خوش خلق

زبان ذوالقدر

هنر  شهرامی

حرفه   صادقی

یکشنبه

اول

علوم

 بیاتی

زبان   خوئینی

زبان

 خوئینی

ریاضی

 پیاهو

هنر   شهرامی

زبان

 ذوالقدر

دینی خسروی

ورزش اسپرورینی

هنر   شهرامی

دینی

 حیدری

تاریخ   معروف

علوم

 یوسفی

تاریخ   معروف

زبان   زینلی

حرفه   صادقی

حرف   صادقی

دوم

زبان

 خوئینی

علوم

بیاتی

هنر

شهرامی

علوم

یوسفی

عربی

 حیدری

تاریخ

 معروف

زبان

 زینلی

دینی خسروی

ورزش اسپرورینی

ریاضی

پیاهو

حرفه

صادقی

زبان

 ذوالقدر

سوم

تاریخ   معروف

قرآن

خسروی

زبان  خوئینی

ریاضی   پیاهو

ورزش اسپرورینی

دینی

 حیدری

علوم

 بیانی

زبان

ذوالقدر

علوم

یوسفی

هنر   شهرامی

زبان

زینلی

حرفه

 صادقی

زبان   خوئینی

تاریخ  معروف

هنر   شهرامی

ریاضی  پیاهو

دوشنبه

اول

اجتماعی جغرافی معتمد

ریاضی

رمضانی

قرآن معصومخانی

ورزش اسپرورینی

املاء انشاء

خوش خلق

ریاضی خانلو

فارسی آقاجانی

عربی علیمردانی

قرآن

 مرادی

زبان

 ذوالقدر

جغرافی اجتماعی معروف

فارسی

 مهاجر

دوم

ورزش اسپرورینی

فارسی

آقاجانی

ریاضی رمضانی

جغرافی اجتماعی

معتمد

زبان

ذوالقدر

قرآن

مرادی

ریاضی

 خانلو

قرآن معصومخانی

جغرافی اجتماعی معروف

فارسی

 مهاجر

املاء دستور

 خوش خلق

عربی

 علیمردانی

سوم

ریاضی

 رمضانی

پرورشی

 مرادی

ورزش اسپرورینی

املاء انشاء

خوش خلق

فارسی آقاجانی

دستورمهاجر

ریاضی خانلو

  جغرافی اجتماعی

 معتمد

عربی  علیمردانی

تاریخ معروف

پرورشی  معصومخانی

زبان  ذوالقدر

ریاضی خانلو

انشاءمعصومخانی

زبان  ذوالقدر

انشاء   مهاجر

تاریخ   معروف

سه شنبه

اول

علوم

 بیاتی

حرفه

سعادتی

ریاضی رمضانی

زبان

رمضانی

دستور آقاجانی

فارسی مهاجر

عربی

حیدری

حرفه رامندی

ریاضی

 حسینی

علوم

 تقی پور

علوم

کشاورز

ریاضی

علیخانی

حرفه رامندی

املا آقاجانی

دوم

ریاضی

رمضانی

علوم

بیاتی

حرفه

رامندی

عربی

حیدری

علوم

 کشاورز

علوم

 تقی پور

دستوراملاء آقاجانی

ریاضی علیخانی

زبان

 رمضانی

حرفه

 سعادتی

ریاضی

حسینی

املاء دستور

مهاجر

سوم

حرفه

 رامندی

دستور  آقاجانی

علوم

 تقی پور

 

پرورشی  حیدری

 

 زبان  رمضانی

ریاضی رمضانی

حرفه  سعادتی

علوم

 بیانی

علوم کشاورز

زبان  رمضانی

املاء دستور مهاجر

دفاعی ریاضی حسینی

ریاضی/ هنر علیخانی

حرفه  سعادتی

پرورشی حیدری

انشاء  آقاجانی

چهارشنبه

اول

فارسی

 نوری

هنر

 نوروزی

اجتماعی جغرافی

نوری

تاریخ

گل علی پور

تاریخ

محمد بیگی

زبان

ذوالقدر

زبان

 زینلی

فارسی مهرگان

علوم

 یوسفی

قرآن

شعبانپور

ورزش

 اسپرورینی

قرآن

حیدری

دوم

هنر

نوروزی

عربی

 شعبانپور

فارسی

 نوری

دینی

 حیدری

زبان

 ذوالقدر

ورزش اسپرورینی

تاریخ

 نوری

تاریخ صفری

فارسی

 مهرگان

عربی

 علیمردانی

زبان

زینلی

علوم

 یوسفی

سوم

عربی

علی مردانی

دینی           نوری

دینی

 حیدری

علوم

 یوسفی

قرآن

شعبانپور

اجتماعی جغرافی نوری

زبان  زینلی

زبان

 ذوالقدر

پرورشی گلعلیپور

دفاعی انشاء

مهرگان

هنر  نوروزی

و.رزش اسپرورینی

هنر  نوروزی

تاریخ  صفری

زبان  زینلی

پنج شنبه

اول

دینی

 اسدی

املاء انشاء مهرگان

علوم

تقی پور

ریاضی

 پیاهو

جغرافی اجتماعی

نوری

املاء انشاء

نوری

 

پرورشی مرادی

 

 


حرفه  سعادتی

ریاضی علیخانی

زبان

 رمضانی

حرفه سعادتی

دینی

 رجبی

پرورشی دفاعی جمالی

پرورشی  مرادی

دوم

پرورشی

جمالی

زبان

 رمضانی

دستور انشاء نوری

قرآن

 اسدی

دینی

رجبی

علوم

تقی پور

حرفه سعادتی

دستورانشاء مهرگان

دینی

 نوری

ریاضی

پیاهو

قرآن

 مرادی

ریاضی

 علیخانی

سوم

انشاء دستور نوری

هندسه

 پیاهو

پرورشی جمالی

زبان

 رمضانی

ریاضی  علیخانی

حرفه سعادتی

جغرافی اجتماعی

نوری

پرورشی مرادی

املاء دستور مهرگان

علوم

 تقی پور

عربی

 اسدی

دینی

 رجبی

پرورشی  مرادی

ریاضی علیخانی

 

[ ٤ آذر ۱۳۸۸ ] [ ۸:٥٠ ‎ق.ظ ] [ صفری-گلعلی پور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان